další
TATRA  
stop lampa
ZS3 stop lampa 1928 - 52
Stoplampen 1928 - 52