další
TATRA  
stop lampa
ZS 8 Stop lampa průměr 101mm
Stoplampen durchm. 101mm